brain-d-a-m-a-g-e:

La maman et la putain 1973

brain-d-a-m-a-g-e:

La maman et la putain 1973

communicants:

La Maman et la Putain (Jean Eustache, 1973)

amerlcanwaste:

Lou Reed - Perfect Day

amerlcanwaste:

Lou Reed - Perfect Day

“I am inside someone
who hates me.”

– Amiri Baraka, “An Agony. As Now.” (via brain-d-a-m-a-g-e)